Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
ISSN 1859 - 2953

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và kiến nghị hoàn thiện

06:07 - 13/11/2023

LẬP PHÁP - Để đạt được mục đích thu và quản lý thuế hiệu quả, pháp luật quy định người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Hiện nay, các vi phạm hành chính về khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp được quy định khá chi tiết, từ đó tạo ra cơ sở pháp lý cho người có thẩm quyền thực hiện việc xử phạt đối với các vi phạm này. Trong bài viết này, tác giả phân tích một số bất cập trong quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và đưa ra các giải pháp hoàn thiện.

Hoạt động chất vấn ở một số nghị viện trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam

06:34 - 09/11/2023

LẬP PHÁP - Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày thực tiễn hoạt động chất vấn ở nghị viện các nước Úc, Anh, Canada và rút ra một số gợi mở nhằm nâng cao chất lượng chất vấn ở Quốc hội Việt Nam hiện nay.

Cơ chế bảo đảm thực thi hiệu quả bản án, quyết định dân sự của Tòa án ở Việt Nam

06:03 - 06/11/2023

LẬP PHÁP - Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã khẳng định cần xây dựng cơ chế bảo đảm mọi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành. Trên cơ sở đó, hệ thống các cơ chế bảo đảm thi hành bản án, quyết định đã từng bước được hoàn thiện. Trong bài viết này, tác giả trình bày khái quát các cơ chế bảo đảm thi hành bản án, quyết định của Tòa án, từ bảo đảm về chính trị, thể chế, tổ chức bộ máy cưỡng chế thi hành án dân sự đến hệ thống các biện pháp chế tài áp dụng trong hoạt động thi hành án dân sự; chỉ ra các bất cập, hạn chế và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.

Phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và giải pháp hoàn thiện

06:29 - 02/11/2023

LẬP PHÁP - Phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số là hoạt động có chủ định của các chủ thể phổ biến pháp luật tác động lên đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số một cách thường xuyên nhằm hình thành ở họ những tri thức, tình cảm và thói quen xử sự phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong bài viết này, tác giả phân tích về thực trạng phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này.

Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

06:22 - 30/10/2023

LẬP PHÁP - The defense right is one of the most basic and important rights of the accused person. A guarantee for the accused person's implementation of this right is an objective requirement in criminal proceedings. Within this article, the author provides an analysis of the current situation in ensuring the defense rights of the accused person in our country, clarifies the shortcomings, and also gives out a number of recommendations for improvement on the defense rights of the accused person.

Pháp luật về huy động vốn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và một số kiến nghị

06:05 - 26/10/2023

LẬP PHÁP - Trong những năm vừa qua, chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó hỗ trợ huy động vốn là vấn đề trung tâm, đã được ban hành. Quá trình thực thi chính sách, pháp luật đã đem lại những kết quả ban đầu, góp phần quan trọng để Việt Nam trở thành một trong 3 trung tâm về khởi nghiệp sáng tạo  ở Đông Nam Á. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo  tăng nhanh, có những doanh nghiệp đã trở thành "kỳ lân". Tuy vậy, thực tiễn cho thấy chính sách, pháp luật về hỗ trợ huy động vốn sớm bộc lộ những bất cập, hạn chế trước sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và cộng đồng các nhà đầu tư, đặt ra những yêu cầu cao hơn về môi trường pháp lý thông thoáng trong đầu tư và huy động vốn. Trong bài viết này, tác giả phân tích thực trạng, đánh giá nhu cầu và đưa ra một số kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV

14:22 - 23/10/2023

Sáng ngày 23/10/2023, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV

10:53 - 23/10/2023

Sáng 23/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết khối lượng công việc của kỳ họp là rất lớn, kịp thời thể chế hóa những quyết sách cơ bản và quan trọng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khẳng định quyết tâm và chuẩn bị chắc chắn để cả nước bước vào năm 2024 - năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm; đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò và trọng trách của người đại biểu Nhân dân, đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm khi xem xét quyết định từng nội dung của kỳ họp.

Nhà nước và pháp luật

LẬP PHÁP - Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã khẳng định cần xây dựng cơ chế bảo đảm mọi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành. Trên cơ sở đó, hệ thống các cơ chế bảo đảm thi hành bản án, quyết định đã từng bước được hoàn thiện. Trong bài viết này, tác giả trình bày khái quát các cơ chế bảo đảm thi hành bản án, quyết định của Tòa án, từ bảo đảm về chính trị, thể chế, tổ chức bộ máy cưỡng chế thi hành án dân sự đến hệ thống các biện pháp chế tài áp dụng trong hoạt động thi hành án dân sự; chỉ ra các bất cập, hạn chế và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.

Chính sách

LẬP PHÁP - Hoạt động chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp thực chất là việc sử dụng dữ liệu và những công nghệ mới để tạo ra sự thay đổi căn bản trong quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tinh thần hợp tác và dấn thân của nhân viên, thay đổi căn bản hoạt động quản trị, đảm bảo tính hiệu quả của công việc. Chuyển đổi số cũng đặt doanh nghiệp trước những thách thức chưa từng có, đòi hỏi phải có hành lang pháp lý an toàn. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đã có nhiều quy định đáp ứng phần nào yêu cầu chuyển đổi số. Tuy nhiên, các quy định hiện hành vẫn còn một số bất cập đòi hỏi cần phải được hoàn thiện. Trong bài viết này, các tác giả tập trung phân tích thực trạng các quy định của pháp luật về chuyển đổi số và đưa ra những kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách và các quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho hoạt động chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp phát triển tại Việt Nam.  

Kinh nghiệm quốc tế

LẬP PHÁP - Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày thực tiễn hoạt động chất vấn ở nghị viện các nước Úc, Anh, Canada và rút ra một số gợi mở nhằm nâng cao chất lượng chất vấn ở Quốc hội Việt Nam hiện nay.

Bàn về dự án luật

LẬP PHÁP - Trong bài viết này, tác giả phân tích một số khía cạnh pháp lý liên quan đến việc thành lập, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản qua các giai đoạn lịch sử lập pháp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả bàn luận về vấn đề luật hóa giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch bất động sản, các điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản theo Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và đưa ra các kiến nghị góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật này.

Thực tiễn pháp luật

LẬP PHÁP - Để đạt được mục đích thu và quản lý thuế hiệu quả, pháp luật quy định người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Hiện nay, các vi phạm hành chính về khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp được quy định khá chi tiết, từ đó tạo ra cơ sở pháp lý cho người có thẩm quyền thực hiện việc xử phạt đối với các vi phạm này. Trong bài viết này, tác giả phân tích một số bất cập trong quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và đưa ra các giải pháp hoàn thiện.

Tin tổng hợp

Sáng ngày 23/10/2023, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội.

Thống kê truy cập

32294658

Tổng truy cập

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

Tòa soạn: 35 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 08048376

Email: nclp@quochoi.vn - nghiencuulapphap@gmail.com

Website: lapphap.vn