Ngôn luận chính trị trong pháp luật Hoa Kỳ

07/04/2021 06:27:00 SA
LẬP PHÁP - Quyền tự do ngôn luận bảo vệ các truyền thông, biểu đạt của cá nhân bằng các hình thức, phương tiện khác nhau về mọi chủ đề công hay tư, trong mọi lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa, hay chính trị. Tại nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, tự do ngôn luận trong lĩnh vực chính trị được đề cao hơn các lĩnh vực khác, do quan niệm rằng, tự do này là thiết yếu để bảo vệ dân chủ, quyền của người dân giám sát chính quyền, cũng như chống lại sự tham nhũng, bất bình đẳng trong các sinh hoạt chính trị. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số nguyên tắc nền tảng của tự do ngôn luận và quy định về ngôn luận chính trị, là sự giao thoa giữa tự do ngôn luận và tự do ứng cử, tranh cử trong các cuộc bầu cử, theo Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ. 

Quản lý sản phẩm thuốc lá mới trên thế giới, khuyến nghị cho Việt Nam

16/03/2021 06:50:00 SA
LẬP PHÁP -  Các sản phẩm thuốc lá mới bao gồm Thuốc lá điện tử (ENDS) và Thuốc lá nung nóng (HTPs) hiện đanglà mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu. Việc cho phép sử dụng ENDS và HTPs ở nhiều quốc gia trên thế giới tạo ra nhiều thách thức mới cho Chính phủ các quốc gia trong việc bảo vệ thanh thiếu niên và giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá nói chung. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ENDS và HTPs gây hại sức khỏe và tác động của sản phẩm này đối với thanh thiếu niên, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Các đánh giá về tác động cần phải được xem xét ở cả cấp độ cá nhân (người sử dụng) và cả quần thể (cộng đồng). 

Quyền được lãng quên từ thực tiễn phán quyết trong phạm vi Liên minh Châu Âu

08/03/2021 06:34:00 SA
LẬP PHÁP - Liên minh châu Âu là khu vực tiên phong trên thế giới trong việc ban hành pháp luật liên quan đến quyền được lãng quên (Right to be forgotten) trong các đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (Data protection law). Kể từ năm 2014, quyền được lãng quên đã trở thành một trọng tâm tranh luận trên toàn thế giới về làn ranh giữa quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận, bắt nguồn từ một phán quyết của Tòa án công lý Liên minh châu Âu. Năm năm sau đó, vào năm 2019, Tòa án này tiếp tục đưa ra thêm hai phán quyết liên quan đến quyền được lãng quên. Những phán quyết này đã tạo ra các thực tiễn áp dụng và giải thích pháp luật quan trọng trong phạm vi Liên minh châu Âu liên quan đến quyền riêng tư và quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Phòng, chống tham nhũng ở Indonesia và những gợi mở cho Việt Nam

08/02/2021 06:22:00 SA
LẬP PHÁP - Indonesia là một quốc gia mà ở đó tình trạng tham nhũng tràn lan kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt trong suốt 20 năm qua với những bước thăng trầm và mô hình cơ quan phòng, chống tham nhũng độc lập gây nhiều tranh luận, cả trên lý thuyết và thực tiễn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích công tác phòng, chống tham nhũng ở Indonesia và rút ra một số gợi mở cho công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Các hình thức dân chủ trực tiếp ở một số nước trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam

25/01/2021 07:00:00 SA
LẬP PHÁP - Dân chủ trực tiếp (DCTT) là mối quan tâm của nhiều quốc gia, nhiều nền chính trị trên thế giới. Xu hướng chung của các quốc gia hiện nay là mở rộng DCTT bên cạnh việc tiếp tục duy trì và củng cố dân chủ đại diện nhằm bảo đảm quyền của công dân trong việc tổ chức thực thi quyền lực nhà nước. Qua nghiên cứu cho thấy, các hình thức DCTT thường được ghi nhận trong Hiến pháp và luật. Về cơ bản, pháp luật ở các quốc gia đều ghi nhận những phương thức DCTT khá giống nhau gồm trưng cầu dân ý, sáng kiến chương trình nghị sự, bãi miễn,... Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, mức độ và cách thức ghi nhận có khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày phân tích các hình thức DCTT được áp dụng ở một số nước trên thế giới và rút ra một số gợi mở cho Việt Nam.

Kiểm soát bên trong đối với quyền lập pháp ở Thụy Điển, những gợi mở cho Việt Nam

11/01/2021 06:28:00 SA
LẬP PHÁP - Ở các quốc gia trên thế giới, kiểm soát quyền lập pháp được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau; trong đó, kiểm soát bên trong đóng vai trò quan trọng, chi phối hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung phân tích, đánh giá hoạt động kiểm soát bên trong đối với quyền lập pháp của Quốc hội Thuỵ Điển, từ đó rút ra những gợi mở cho việc nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lập pháp ở Việt Nam hiện nay.