Xã hội học vi phạm pháp luật

27/06/2022 01:00:00 SA
LẬP PHÁP - Xã hội học vi phạm pháp luật là một loại nghiên cứu pháp lý xã hội, nhằm nhận diện bản chất xã hội, nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng, đảm bảo cơ sở xã hội học, cơ chế xã hội cùng những hệ quả từ sự tác động ngược trở lại của vi phạm pháp luật với đời sống, tiến tới tìm ra phương hướng nhằm khắc phục và hạn chế chúng trong thực tiễn.

Xác định quyền của cha được nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng

24/06/2022 12:02:00 CH
LẬP PHÁP - Dự thảo Án lệ số 09/2022 về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi thuộc về người cha trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con vừa được công bố để lấy ý kiến đóng góp. Đây được xem là một trường hợp khác mà quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi được ghi nhận thuộc về người cha. Tác giả bài viết phân tích về Dự thảo án lệ này và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.

Thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam

22/06/2022 01:08:00 SA
LẬP PHÁP - Các quy định của Hiến pháp, pháp luật về việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam luôn có những thay đổi theo thời gian theo hướng chính xác, đầy đủ, khoa học hơn. Tuy vậy, việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam cũng còn những vấn đề cần được nghiên cứu làm rõ hơn về mặt lý luận. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề còn vướng mắc trong nhận thức về thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam với mong muốn cùng bàn luận nhằm tìm ra chân lý.

Một số vấn đề lý luận về pháp luật tình trạng khẩn cấp

21/06/2022 01:00:00 SA
LẬP PHÁP - Tình trạng khẩn cấp là tình trạng cho phép chính quyền dùng những biện pháp đặc biệt để đối phó với tình trạng đặc biệt. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm của pháp luật về tình trạng khẩn cấp và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Cơ quan tài phán quốc tế và thực thi phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế

15/06/2022 01:31:00 SA
LẬP PHÁP - Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế là thực tế mà các quốc gia trong quá trình hợp tác đều phải đối diện ở các mức độ và phạm vi khác nhau. Nguyên tắc và các biện pháp giải quyết tranh chấp đã được ghi nhận trong khá nhiều văn bản pháp lý quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc. Giải quyết tranh chấp tại các cơ quan tài phán quốc tế là một trong những biện pháp mà các chủ thể tranh chấp trong đó có Việt Nam có thể lựa chọn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề pháp lý cơ bản về cơ quan tài phán quốc tế cũng như việc thực thi phán quyết của cơ quan này.

Quyền tiếp cận thông tin trong hoạt động lập pháp

09/06/2022 06:20:00 SA
LẬP PHÁP - Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích khái niệm quyền tiếp cận thông tin trong hoạt động lập pháp, phân tích quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin  của công dân trong lĩnh vực này và đề xuất một số kiến nghị.