Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc Phiên họp thứ 2

17/08/2021

 
Sáng 17/8/2021, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc phiên họp thứ 2. Theo dự kiến chương trình phiên họp diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/8.
 
Tham dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan hữu quan cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Phien-hop-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên họp thứ Hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng là phiên họp thường kỳ đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, trước đó, phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để cho một số ý kiến về công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại phiên họp lần này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định liên quan đến 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021). Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định theo thẩm quyền về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; Xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao; Việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện  pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”; Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; việc bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.
toàn-cảnh-phiên-họp-2.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc phiên họp thứ 02
Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.
Nhấn mạnh các nội dung của phiên họp lần này để chuẩn bị một bước cho Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời cũng nhằm triển khai chương trình hành động của Đảng đoàn, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu, thảo luận vào một số nội dụng cụ thể.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ và phát biểu sôi nổi, liên tục bảo đảm chất lượng cao đối với các nội dung xem xét tại phiên họp. Nêu rõ, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy những kết quả đạt được từ khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ các nội dung trình trên tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy trách nhiệm cá nhân trong trình thẩm tra, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để tiếp đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sau phát biểu khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)./.
Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội