Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

06/04/2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều ngày 05/4/2021, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, ông Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ
Trước đó, đầu giờ chiều ngày 05/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ được thông qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức. Lễ Tuyên thệ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu sẽ tiến hành nghi thức Lễ tuyên thệ. Lời tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:
“DƯỚI CỜ ĐỎ SAO VÀNG THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC, TRƯỚC QUỐC HỘI, ĐỒNG BÀO VÀ CỬ TRI CẢ NƯỚC, TÔI – THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, XIN TUYÊN THỆ: TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC, VỚI NHÂN DÂN, VỚI HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN GIAO PHÓ”.
Phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri cả nước đã tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Toàn cảnh Phiên họp
Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958; quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Bắt đầu quá trình công tác, năm 1984, ông Phạm Minh Chính được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ. Năm 1989, ông là Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Rumani.
Năm 2006 ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an.
Tháng 4/2007, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân; tháng 12/2009, phụ trách Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Tháng 2/2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an. Tháng 3/2010, ông được phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật; tháng 7/2010, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.
Tháng 8/2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Từ tháng 8/2011 đến tháng 4/2015, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015.
Từ tháng 4/2015 đến tháng 1/2016, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 2/2016, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Phạm Minh Chính tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội