Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

05/09/2020

Sáng ngày 04/9/2020, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách theo hình thức trực tuyến để thảo luận về các dự án Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) và Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các địa phương tham dự hội nghị thông qua phần mềm họp trực tuyến. Về phía Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, cơ quan liên quan đã tham dự Hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về nội dung của 2 dự án luật, đó là Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) và Luật Cư trú (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, theo hình thức trực tuyến tại Hội trường Diên Hồng và các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương kết hợp họp trực tuyến với các đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương. Thời gian qua các cơ quan liên quan đã tích cực khẩn trương cố gắng tối đa cho việc chuẩn bị  nội dung phiên họp, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, 2 dự án Luật quan trọng trình cho ý kiến hôm nay nhận được nhiều ý kiến quan tâm của các đại biểu quốc hội, cử tri và dư luận xã hội, chứa đựng nhiều nội dung mới liên quan đến việc thực hiện quyền cơ bản của công dân về tự do cư trú, phương thức quản lý dân cư, chính sách pháp luật nhằm cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.
Các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tham gia Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Các dự thảo Luật đã được nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, bước đầu có chỉnh sửa, tiếp thu, chỉnh lý, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau và có các phương án khác nhau nên cần được tiếp tục cân nhắc, đề nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận và cho ý kiến. Đây là lý do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức hội nghị để các đại biểu Quốc hội thảo luận. Qua thảo luận sẽ có thêm luận cứ thuyết phục để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới.
Do thời gian chỉ có 1 ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị đại biểu hoạt động chuyên trách phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, xem xét, góp ý kiến và nêu rõ quan điểm của mình về những vấn đề trong dự án Luật, nhất là các báo cáo mà các Ủy ban sẽ báo cáo tại hội nghị. Bên cạnh đó, để tạo cơ hội cho nhiều đại biểu phát biểu ý kiến, đề nghị đại biểu chuẩn bị nội dung ngắn gọn, súc tích, tránh trùng hợp với nội dung ý kiến đã phát biểu trước. Trong quá trình thảo luận nếu thấy cần thiết, đại diện cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra sẽ báo cáo thêm với đại biểu để làm rõ vấn đề mà đại biểu quan tâm. Đây là lần đầu tiên Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách áp dụng hình thức họp theo hình thức trực tuyến qua phần mềm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu lưu ý chuẩn bị tốt các vấn đề liên quan, sắp xếp công việc để theo dõi toàn bộ nội dung phiên họp và tham gia ý kiến có chất lượng.
Tiếp đó, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển điều hành phiên họp buổi sáng, thảo luận về Dự án Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)./. 
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
(http://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=48004)