Hiệp hội doanh nghiệp với việc vận động chính sách vì mục tiêu phát triển bền vững

01/08/2016

TS. NGUYỄN MINH PHONG

Phó Vụ trưởng, Phó Ban tuyên truyền lý luận, Báo Nhân Dân.

ThS. NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXHVN

Tháng 9/2015, lãnh đạo 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Chương trình Nghị sự 2030, đặt ra 17 Mục tiêu phát triển bền vững, gồm: xóa đói; xóa nghèo; cuộc sống khỏe mạnh; chất lượng giáo dục; bình đẳng giới; nước sạch và vệ sinh; năng lượng sạch và bền vững; việc làm đàng hoàng và tăng trưởng kinh tế; công nghiệp đổi mới và cơ sở hạ tầng; giảm bất bình đẳng; đô thị và cộng đồng bền vững; tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm; hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước; tài nguyên đất; hòa bình công bằng và thể chế vững mạnh; hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu - với 169 chỉ tiêu cụ thể.
Thực hiện các mục tiêu này phải trở thành trách nhiệm của chính phủ, của doanh nghiệp và của cả xã hội. Đặc biệt, Hiệp hội doanh nghiệp có vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách và truyền bá nhận thức, cảm hứng, sáng tạo và thành công cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững này. 
Untitled_65.png
Ảnh minh họa: (Nguồn internet)
1. Vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp
Các Hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam hiện hoạt động dưới nhiều tên gọi khác nhau, như Hội, Hiệp hội, Liên đoàn, Liên minh, Đoàn, Hội liên hiệp... Theo ước tính của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đến hết tháng 12/2014, có khoảng 450 Hiệp hội doanh nghiệp (trên trang WEB của Bộ Công thương hiện có khoảng 120 Hội và Hiệp hội doanh nghiệp với địa chỉ cụ thể), tạo ngôi nhà chung thu hút và đại diện cho tổng số khoảng nửa triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đang đóng thuế trên cả nước…
Theo pháp luật hiện hành, Hiệp hội các doanh nghiệp là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt và ngoại tệ) tại ngân hàng; tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về tài chính phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều lệ Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
a.  Hiệp hội doanh nghiệp có các chức năng
- Đại diện và tăng cường quyền lợi cho các hội viên của mình trong các quan hệ trong nước và quốc tế; làm cầu nối, vận động chính sách, duy trì đối thoại với Chính phủ và quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước, nước ngoài về luật và chính sách chi phối hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp;
- Tư vấn chính sách, pháp luật và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế;
- Cung cấp cho doanh nghiệp hội viên các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, sản phẩm; đào tạo nhân lực; cung cấp thông tin; tư vấn đầu tư; tư vấn kỹ thuật, tổ chức hội chợ thương mại, hội thảo, hội nghị chuyên đề, mở rộng giao lưu quan hệ kinh doanh.
Hiệp hội doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, gắn kết hỗ trợ doanh nghiệp trước những cơ hội và thách thức mới; là ngôi nhà chung của cộng đồng các doanh nghiệp, là cầu nối, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp, hội viên; sát cánh cùng các thành viên; hỗ trợ các doanh nghiệp đề xuất ý kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc; khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. 
b.  Hiệp hội doanh nghiệp có những quyền hạn 
Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội; đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội; thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật; được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động; được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ được Nhà nước giao.
c.   Mục đích của các Hiệp hội doanh nghiệp
Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau tạo sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong từng ngành hoặc trên địa bàn nhất định, thuộc mọi thành phần kinh tế, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả trong kinh doanh và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.
Cáchội viên Hiệp hộicó nghĩa vụ tôn trọng tôn chỉ, mục đích, chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hiệp hội; biểu quyết và tham gia tích cực vào các hoạt động của Hiệp hội. Thông qua các Hiệp hội, các doanh nghiệp được đề đạt ý kiến về hoạt động của Hiệp hội và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh; được hưởng sự giúp đỡ và các dịch vụ của Hiệp hội, nhận những thông tin, ấn phẩm của Hiệp hội và nhận những văn bản quy phạm do Nhà nước và chính quyền cấp tỉnh ban hành do Hiệp hội làm đầu mối tiếp nhận và được sử dụng những thông tin, ấn phẩm để tuyên truyền, giới thiệu tổ chức doanh nghiệp của mình trong và ngoài nước; được Hiệp hội hỗ trợ các mối quan hệ với các hội viên khác trong quan hệ kinh tế, liên doanh, liên kết về đầu tư và sản xuất kinh doanh; tham gia các đoàn công tác ra nước ngoài nhằm mục đích xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khảo sát và phát triển thị trường và quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp mình với thị trường quốc tế; được khen thưởng và tôn vinh khi có thành tích và có đóng góp quan trọng cho hoạt động của Hiệp hội và xã hội… Mọi ý kiến và kiến nghị của hội viên đều được Hiệp hội tôn trọng và xem xét, giải quyết thích hợp trên cơ sở pháp luật của nhà nước và Điều lệ của Hiệp hội. Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội hoạt động trên cơ sở pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước Hiệp hội về các hoạt động của mình.
Các Hiệp hội doanh nghiệp là chỗ dựa và là “hơi thở” của cộng đồng doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp - hội viên hoạt động chủ động, tự tin và hiệu quả hơn trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh và theo đuổi các mục tiêu của mỗi doanh nghiệp trong sự hài hòa với các lợi ích khác… Thời gian gần đây, dấu ấn hoạt động vận động và phản biện chính sách của các Hiệp hội doanh nghiệp, tiêu biểu là VCCI, được ghi nhận đậm nét trong việc bãi bỏ các giấy phép kinh doanh con, cải thiện thủ tục mua bán hóa đơn VAT và những thay đổi trong Luật Đầu tư, cũng như trong các vụ kiện bán phá giá tôm, cá tra, cá ba sa, da giày, dệt may; trong chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn; chính sách về độ cao container, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng…
Hoạt động tích cực của VCCI cũng được khẳng định qua nỗ lực xây dựng bộ công cụ để các Hiệp hội doanh nghiệp tự đánh giá về hiện trạng năng lực và tính bền vững của mình (2014); thiết lập khung cơ bản hướng dẫn các Hiệp hội ngành hàng xây dựng chiến lược phát triển ngành trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (2013); xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các Hiệp hội liên quan trong việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp đến chuyên ngành của Hiệp hội; tổ chức các khóa đào tạo…
Theo nghiên cứu có quy mô lớn nhất về các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam năm 2013 do VCCI tiến hành[1] đối với 78 Hiệp hội doanh nghiệp cấp tỉnh, khu vực và quốc gia, về chức năng đại diện, vận động chính sách, có 73% số Hiệp hội được khảo sát có thực hiện tham vấn ý kiến hội viên về cải thiện môi trường kinh doanh, 85% có tiến hành đối thoại với chính quyền, nhưng chưa chuyên sâu vào các nghiên cứu để phục vụ cho hoạt động vận động chính sách của mình hay tổ chức các hoạt động vận động chính sách pháp luật. Khoảng 54% các Hiệp hội đã từng thực hiện liên kết, phối hợp giữa các Hiệp hội doanh nghiệp trong vận động các chính sách cùng quan tâm. 3/4 số Hiệp hội không có bộ phận chuyên môn về chính sách, pháp luật, đồng thời ít liên kết với các tổ chức, đơn vị tư vấn pháp lý, nên rất hạn chế trong tư vấn chính sách, pháp luật và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế. Các hoạt động phát triển hệ thống doanh nghiệp - hội viên của các Hiệp hội và cả của VCCI vẫn còn chưa được như mong muốn. Những tồn tại trên có nhiều nguyên nhân, cả do hạn chế cả về thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, thiếu cán bộ chuyên trách, độ chuyên nghiệp, tài chính, cơ chế chính sách, pháp lý dành cho các Hiệp hội doanh nghiệp; sự liên kết và đồng thuận giữa các Hiệp hội còn yếu, cùng nhiều bất cập trong nhận thức, cơ chế và sự tuân thủ quy trình để Hiệp hội doanh nghiệp tham gia vào quá trình hoạch định chính sách thương mại trong nước, quốc tế…
2. Hiệp hội doanh nghiệp tham gia vận động chính sách cho mục tiêu phát triển bền vững
Phát triển bền vững có nội hàm rộng và mục tiêu lâu dài, đồng thời có những liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tất cả khía cạnh hoạt động của các Hiệp hội và doanh nghiệp, nhất là về tư vấn, phản biện và góp phần hoàn thiện chính sách.
Trong các văn bản pháp luật và cả trong thực tiễn đều cho thấy, sự tham gia của các Hiệp hội doanh nghiệp vào vận động chính sách cho mục tiêu phát triển bền vững có thể và cần được triển khai thông qua những hình thức, dạng hoạt động sau đây:
Thứ nhất, thông qua các đại biểu, đại diện của Hiệp hội trong các cơ quan lập pháp, tư vấn, hoạch định chính sách và quản lý nhà nước, Hiệp hội chủ động đề xuất và phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng và hoàn thiện một khuôn khổ pháp lý minh bạch, rõ ràng, thúc đẩy hoàn thiện, ban hành Luật về Hội và Hiệp hội, các tổ chức xã hội để tạo ra một khung khổ pháp lý an toàn, hợp lý để các tổ chức xã hội nói chung và Hiệp hội doanh nghiệp nói riêng hình thành thuận lợi, phát triển ổn định (Dự án Luật về Hội đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV).
Đặc biệt, cần cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi và quy trình hóa hoạt động tham vấn, lấy ý kiến doanh nghiệp thông qua các Hiệp hội doanh nghiệp về hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; về kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan tới sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực mà Hiệp hội hoạt động; thể chế hóa việc xây dựng các quỹ khởi nghiệp và phát triển bền vững với nguồn vốn cả từ ngân sách nhà nước hỗ trợ và từ đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn khác; thể chế hóa vai trò và nghĩa vụ của doanh nghiệp về tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, mục tiêu phát triển bền vững cho quốc gia, địa phương, ngành và doanh nghiệp; trong việc hiện thực hoá các Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030, như Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 -2020, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu…
Ngoài ra, kể từ năm 2016, các Hiệp hội doanh nghiệp phải cộng tác triển khai đắc lực chương trình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững theo Bộ chỉ số về phát triển bền vững (CSI) do VCCI chủ trì theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016. Hiệp hội phải giúp hoàn thiện các chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các lúng túng về phát triển bền vững hoặc sự ngại ngần cung cấp những thông tin nhạy cảm và bổ sung cái nhìn đa chiều từ các bên liên quan đến doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp thay đổi nhận thức, có chiến lược phát triển bền vững toàn diện, tối ưu quy trình sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng và có hoạt động kinh doanh, cạnh tranh công bằng, lành mạnh, hiệu quả cao, đáp ứng các yêu cầu vì mục tiêu phát triển bền vững quốc gia và quốc tế…
Hiệp hội cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập Báo cáo Bền vững định kỳ hàng năm, được thực hiện với mục đích trở thành thước đo giá trị của doanh nghiệp và công cụ để ghi nhận các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững, như một trách nhiệm mang tính bắt buộc đối với doanh nghiệp.
Thứ hai, Hiệp hội cần được tiếp nhận và thực hiện tốt một số dịch vụ công trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh do các cơ quan quản lý nhà nước chuyển giao, như tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và hội nhập quốc tế; các khóa học bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực kiến thức về kinh tế, pháp luật, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, nghĩa vụ nộp thuế, các chế độ chính sách đối với người lao động cho các doanh nghiệp hội viên; nhận đặt hàng thực hiện những hoạt động nghiên cứu, phát triển ngành, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp (sử dụng ngân sách nhà nước) vì mục tiêu phát triển bền vững.
Thứ ba, phát triển, tập hợp lực lượng trong các hoạt động của Hiệp hội, nhất là các hoạt động vận động chính sách thương mại quốc tế, bảo vệ doanh nghiệp trong các tranh chấp thương mại theo yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững; tổ chức giao lưu với các tổ chức quốc tế, các tổ chức, doanh nghiệp ở các địa phương khác; tham gia hoà giải các tranh chấp giữa hội viên, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan nhà nước để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh; hợp tác với công đoàn giải quyết tốt mối quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động theo Bộ luật Lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong các quan hệ kinh doanh trong nước, quốc tế.
Duy trì giao ban định kỳ giữa các Hiệp hội doanh nghiệp và trao đổi thông tin, lập chung danh sách các doanh nghiệp hội viên giữa các Hiệp hội; tham vấn thống nhất giữa các Hiệp hội trong việc kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và vì phát triển bền vững.
Thứ tư, tổ chứccác hoạt động liên kết, hợp tác thực chất, nội dung thực sự đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp với hình thức tổ chức phong phú, đa dạng; Hiệp hội cần chú trọng thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài nước thông qua các biện pháp như chắp mối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm, quảng cáo và các hoạt động xúc tiến khác; động viên các đơn vị thành viên hỗ trợ, giới thiệu đơn hàng cho nhau, xây dựng các chính sách giá bán hàng phù hợp; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ sát với nhu cầu công việc của các doanh nghiệp, như quản trị tài chính, thương hiệu, thuế… điều tra, khảo sát, tập hợp, nghiên cứu những ý kiến của doanh nghiệp, của hội viên để tham mưu xây dựng kế hoạch chính sách phát triển doanh nghiệp cả cấp vi mô và vĩ mô; phản ánh kiến nghị và tham mưu với các cơ quan nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh; tư vấn pháp luật và nghiệp vụ kinh doanh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bằng những hình thức thích hợp để phát triển nguồn lực cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nhân nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực quản lý và kinh doanh tiếp cận thị trường; cung cấp thông tin kinh tế, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ của các doanh nghiệp; tiến hành các hoạt động hỗ trợ xây dựng, quảng bá, nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân và các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp hội viên.
Xây dựng Trang thông tin điện tử của Hội và xuất bản các ấn phẩm của Hội theo quy định của pháp luật; tăng cường trao đổi, cập nhật, cung cấp thông tin giữa hội viên với Hiệp hội, và ngược lại để thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp với các cấp quản lý nhà nước, các ngành liên quan nhằm giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giúp cho cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn vai trò quản lý nhà nước; thường xuyên trao đổi, lắng nghe, chia sẻ vướng mắc của các doanh nghiệp; tổ chức đối thoại, kiến nghị với lãnh đạo các cơ quan ban ngành; kịp thời thông tin và tham mưu với cơ quan chức năng thông qua các buổi làm việc định kỳ hàng tháng, hàng quý, kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc của các doanh nghiệp về chính sách đất đai, thủ tục hành chính, lãi suất, nợ xấu, thủ tục, thế chấp trong vay vốn ngân hàng sát với thực tế.
Tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh hoặc các ngành trong các chuyến công tác nước ngoài nhằm giới thiệu hàng hoá, sản phẩm thúc đẩy quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, ký kết, hợp tác kinh tế quốc tế, phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Thứ năm, các Hiệp hội doanh nghiệp định kỳ và không định kỳ chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và Hiệp hội khác thực hiện các tọa đàm, hội thảo, giải trình và tuyên truyền về chính sách và hoạt động kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện 10 nguyên tắc trong hoạt động kinh doanh và cung ứng củadoanh nghiệp: Ủng hộ và tôn trọng các quyền con người được quốc tế công bố; cam kết không lạm dụng nhân quyền; ủng hộ việc tự do thành lập Hiệp hội và thừa nhận quyền thương lượng tập thể; loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc; xóa bỏ tình trạng lao động trẻ em; loại bỏ sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động và việc làm; ủng hộ các phương án phòng ngừa đứng trước thách thức về môi trường; thực hiện các sáng kiến để nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với môi trường; khuyến khích phát triển và phổ biến công nghệ thân thiện với mội trường; chống lại nạn tham nhũng dưới mọi hình thức, kể cả hối lộ và nhận hối lộ…
Thứ sáu, các Hiệp hội doanh nghiệp chủ độngxây dựng và triển khai các chương trình hoạt động kỷ niệm ngày “Doanh nhân Việt Nam 13/10”; “Ngày vì môi trường"; “Ngày quyền của người tiêu dùng" và các ngày tương tự khác trong mục tiêu phát triển bền vững, bình chọn khen thưởng và tôn vinh xứng đáng cácdoanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu hàng năm; thực hiện tốt các cuộc vận động, chương trình lớn do Đảng và Nhà nước phát động; vận động hội viên đề cao đạo đức, văn hóa trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện tại địa phương; tích cực tham gia các chương trình liên kết, hợp tác giữa các Hiệp hội; thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cho các Hiệp hội doanh nghiệp và cho các doanh nghiệp hội viên biết để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế của địa phương;
Thứ bảy, kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng năng lực hoạt động của các Ban Chấp hành Hiệp hội. Trong Ban Chấp hành, nên có một bộ phận giúp việc và tham mưu cho lãnh đạo Hiệp hội, vì phần lớn lãnh đạo Hiệp hội lại là chủ doanh nghiệp nên rất bận rộn, hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung chương trình liên kết, hợp tác còn hạn chế.
Nghiên cứu thành lập một Hiệp hội doanh nghiệp chung trong khi vẫn duy trì các Hiệp hội ngành nghềcho mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tăng sức mạnh hoạt động thống nhất của các Hiệp hội trong bối cảnh ngày càng toàn cầu hóa và ranh giới các ngành nghề đang mờ dần, đa dạng hóa các hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh của mỗi doanh nghiệp; Thực tế cho thấy, doanh nghiệp ngày càng tham gia nhiều hoạt động đa dạng theo nhu cầu thị trường, năng lực của mình và sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới. Việc một doanh nghiệp tham gia nhiều Hiệp hội tương ứng với các ngành nghề kinh doanh hẹp sẽ tăng hoạt động chồng chéo và tốn kém cho doanh nghiệp.
Đồng thời, tiếp tục coi trọng tạo lập các “Nhóm doanh nghiệp hạt nhân”, gồm các doanh nghiệp gần gũi nhau, cùng mối quan tâm trong kinh doanh (trong cùng một lĩnh vực như dệt may, sản xuất gỗ hay hàng thủ công mỹ nghệ…) để thống nhất vận động chính sách, chuyển tải những phản hồi này lên cấp trên để điều chỉnh chính sách hoặc có sự giúp đỡ kịp thời cho các doanh nghiệp trong việc hiểu rõ và kỹ các yêu cầu về sản phẩm, tuân thủ luật pháp, đặc biệt là trong việc bảo vệ môi trường để được xuất khẩu hàng hóa đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm.
Cuối cùng, trong thời gian tới, nhằm chuyển tải mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, Hiệp hội cần hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên nghiên cứu học tập các mô hình phát triển bền vững trên thế giới để áp dụng, qua đó góp phần thực hiện tốt việc gắn kết mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh, phù hợp với mô hình kinh doanh của từng doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế; tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp đại chúng đối với môi trường và xã hội, nhằm hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050./.
 
* TS, Phó Vụ trưởng - Phó Ban tuyên truyền lý luận - Báo Nhân Dân.
** ThS, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới - Viện Hàn lâm KHXHVN.
[1] VCCI (2013), “Thực trạng năng lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam”, Báo cáo nghiên cứu, Hà Nội, ngày 25/1/2013.

(Nguồn tin: Bài viết đăng tải trên ấn phẩm Nghiên cứu lập pháp số 16(320)-tháng 8/2016)


Thống kê truy cập

34208136

Tổng truy cập