Bàn về Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

24/10/2019 11:00:00 SA
NCLP - Luật Chứng khoán hiện hành được ban hành năm 2006 và đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tuy nhiên, Luật này hiện đã bộc lộ không ít những hạn chế, bất cập. Bài viết bàn về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện dự thảo Luật này.

Sửa đổi, bổ sung luật giáo dục: Cần chú trọng đến các nội dung về giáo dục hòa nhập trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

20/12/2018 11:12:00 SA
NCLP - Giáo dục hòa nhập là một chiến lược quan trọng để đạt được mục tiêu Giáo dục cho mọi người. Về mặt chính sách, pháp lý và thực tiễn triển khai, Việt Nam đã cơ bản bảo đảm bình đẳng về cơ hội tham gia và hoàn thành phổ cập giáo dục cho mọi trẻ em, trong đó có trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, hiệu quả giáo dục hòa nhập cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt vẫn chưa được như mong muốn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do còn những lỗ hổng trong các quy định của pháp luật về quyền trẻ em. Do vậy, cần phải có những giải pháp bổ sung, hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo mọi trẻ, trong đó có trẻ có hoàn cảnh đặc biệt quyền được thụ hưởng nền giáo dục hòa nhập, có chất lượng. 
Thống kê truy cập

33718308

Tổng truy cập