Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

22/07/2022 18:28:00 CH
Chiều 22/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hương giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp.

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

24/06/2022 15:07:00 CH
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13; Sau khi xem xét Tờ trình số 221/TTr-UBTVQH15 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; Báo cáo số 234/BC-UBTVQH15 ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023;

Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

24/06/2022 10:57:00 SA
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14; Sau khi xem xét Tờ trình số 223/TTr-UBTVQH15 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnhnăm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Báo cáo  số 242/BC-UBTVQH15 ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022;

Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

19/01/2022 15:37:00 CH
Ngày 30/11/2021, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đã ký ban hành Quyết định số 189/QĐ-VNCLP Về việc thành lập Hội đồng Biên tập và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Biên tậpTạp chí Nghiên cứu lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV

28/07/2021 20:55:00 CH
 Chiều ngày 28/7/2021, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp thứ Nhất với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:         

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV

19/10/2019 14:40:00 CH
Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp trù bị, ngày 21-10-2019
Thống kê truy cập

34101504

Tổng truy cập