Kỹ thuật văn bản và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật văn bản

20/09/2023 06:16:00 SA
LẬP PHÁP -  Trên cơ sở phân tích các yêu cầu của kỹ thuật văn bản để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện của bộ luật/luật, tác giả của bài viết đề xuất Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật văn bản gồm 6 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí khác nhau và giải thích các tiêu chí này qua phân tích ví dụ về trường hợp không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí.

Bất cân xứng thông tin trong các mẫu hợp đồng mua bán condotel

15/09/2023 06:30:00 SA
LẬP PHÁP - Cân xứng thông tin là yêu cầu để giao kết hợp đồng hiệu quả và đặc biệt có ý nghĩa đối với các hợp đồng mua bán condotel hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, do pháp luật còn có những bất cập nhất định, cơ chế thực hiện còn nhiều hạn chế dẫn đến việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh condotel thể hiện trong các mẫu hợp đồng mua bán chưa nghiêm túc, có nhiều biểu hiện sai phạm, không đem lại công bằng cho các chủ thể tham gia. Căn cứ vào các mẫu hợp đồng mua bán condotel đang được thực hiện tại nhiều dự án, các tác giả của bài viết phân tích thực trạng bất cân xứng thông tin trong các mẫu hợp đồng, cách thức vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin của doanh nghiệp kinh doanh condotel và đưa ra kiến nghị giải quyết vấn đề này nhằm minh bạch hoá thị trường và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật.

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

13/09/2023 06:41:00 SA
LẬP PHÁP - Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích một số bất cập trong các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện.

Xây dựng quy chế quyền tài sản cho dữ liệu: nhu cầu và thách thức pháp lý

11/09/2023 06:28:00 SA
LẬP PHÁP - Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, đã xuất hiện ngày càng nhiều đề xuất nên coi dữ liệu là đối tượng của luật tài sản để khai thác tối đa những lợi ích từ dữ liệu với tư cách là nguồn ‘dầu mỏ mới’. Trong bài viết này, các tác giả phân tích khả năng tài sản hoá dữ liệu và nhấn mạnh rằng nếu dữ liệu có đủ tính xác định và tính luật định thì có thể trở thành tài sản. Tuy nhiên, quá trình xây dựng quy chế quyền tài sản cho dữ liệu sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ từ chính những đặc tính phức tạp của đối tượng rất mới và giá trị này.

Đánh thuế đối với dịch vụ xuất khẩu trong đề nghị xây dựng Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

08/09/2023 05:48:00 SA
LẬP PHÁP - Dự án Luật thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) của Bộ Tài chính đề cập đến việc đánh thuế đối với dịch vụ xuất khẩu. Trong bài viết này, tác giả trình bày những bất cập về mặt quản lý kinh tế vĩ mô và về mặt lập pháp nếu dịch vụ xuất khẩu bị đánh thuế thay vì đang được hưởng thuế suất 0% như hiện nay, đồng thời kiến nghị giải pháp cho Việt Nam dựa trên các hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Đối tượng của quyền hưởng dụng: góc nhìn từ pháp luật dân sự Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam

06/09/2023 06:21:00 SA
LẬP PHÁP - Cùng với việc vươn mình ra thế giới như Việt Nam hiện nay, nhu cầu học hỏi và tham khảo pháp luật nước ngoài nhằm tìm kiếm những giá trị phù hợp hướng đến việc hoàn thiện nội luật ngày càng trở nên cấp thiết. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số quy định của pháp luật Hoa Kỳ về đối tượng của quyền hưởng dụng, chắt lọc những kinh nghiệm phù hợp làm cơ sở cho những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền hưởng dụng. Bên cạnh đó, việc xác định rõ đối tượng của quyền hưởng dụng sẽ mang lại những lợi ích hướng đến giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong chế định này.