Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

21/01/2023

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 674/NQ-UBTVQH15 về chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp trân trọng giới thiệu nội dung Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thống kê truy cập

33081323

Tổng truy cập