Họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

11/06/2021

Chiều 10/6, tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
 
Toàn cảnh Họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng tiểu ban Nhân sự Trần Thanh Mẫn; Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường; Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng, đồng chủ trì họp báo.
Tham dự họp báo còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Tiểu ban Hội đồng bầu cử quốc gia, các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế.