Khai mạc Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

09/01/2020

Chiều ngày 09/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 41 – phiên họp khởi đầu của năm 2020. Theo dự kiến chương trình phiên họp diễn ra từ ngày 09-10/01.
 
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 41
 
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của 03 dự án Luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, đối với Đề án xác định biên chế tối thiểu của Văn phòng Quốc hội; sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp còn một số nội dung cần tiếp tục được nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh thêm nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét tại phiên họp này.
 
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp
 
Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận từ sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 8 đến nay, các cơ quan đã tập trung nhiều nhiệm vụ sau kì họp cũng như các hoạt động tổng kết, đánh giá công tác cuối năm nhưng các cơ quan vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần chủ động làm việc, sự nỗ lực, nhiệt huyết của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan và mong muốn trong thời gian tới các cơ quan tiếp tục cố gắng, phát huy.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu, kỳ vọng trong năm mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cố gắng, giành nhiều thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2020.
 
 
Sau khai mạc, UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 
Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội.