Lập pháp thời chuyển đổi số

05/08/2021 18:19:00 CH
LẬP PHÁP - Sau đại dịch COVID-19, thế giới đang biến đổi thật nhanh. Trong số đó, đáng kể nhất là tốc độ và quy mô của chuyển đổi số. Vào năm 2025, rất có thể Việt Nam sẽ có mặt trong nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới trong chuyển đổi sang nền kinh tế số, xã hội số, và quản trị quốc gia sang thời đại số. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích tác động của chuyển đổi số đối với hoạt động lập pháp ở nước ta và đề xuất một số gợi ý nhằm biến chuyển đổi số thành lợi thế, tiện ích cho công tác lập pháp của người đại biểu.

“Thiên nga đen” - Covid-19 và cơ chế điều chỉnh của pháp luật hợp đồng Việt Nam

20/07/2021 06:32:00 SA
LẬP PHÁP - Từ góc độ pháp luật hợp đồng, sự xuất hiện của Covid-19 có thể được coi là một sự kiện bất ngờ tác động mạnh mẽ đến quan hệ hợp đồng của các bên. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích nội dung, ý nghĩa pháp lý của sự kiện bất khả kháng và sự thay đổi hoàn cảnh cơ bản; và khả năng áp dụng các chế định này trong xử lý các tranh chấp hợp đồng chịu tác động của đại dịch Covid 19. 

Vấn đề pháp lý phát sinh từ việc hỗ trợ Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam

12/12/2020 07:53:00 SA
LẬP PHÁP - Đại dịch covid-19 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho ngành hàng không thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Quốc hội Việt Nam đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho Vietnam Airlines nhằm vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung đánh giá các biện pháp hỗ trợ này về sự phù hợp của nó với Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; vấn đề cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực hàng không; đồng thời đưa ra các kiến nghị bảo đảm tính ổn định của nền kinh tế, nhưng vẫn phù hợp với quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và cạnh tranh công bằng.

Quy định về chống thư rác, tin nhắn rác nhằm bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam

10/12/2020 09:16:00 SA
LẬP PHÁP - Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống thư rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác (Nghị định số 91)) ra đời với nhiều quy định mới và mang tính khả thi cao. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đánh giá một số điểm mới của Nghị định số 91 và những khó khăn của Việt Nam khi triển khai trên thực tiễn, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm cụ thể hoá Nghị định trong thời gian tới.

Xác lập và vận hành tín thác cho mục đích từ thiện: Kinh nghiệm từ quốc tế

20/11/2020 06:56:00 SA
LẬP PHÁP - Tính pháp lý của hoạt động huy động đóng góp cứu trợ không thông qua tổ chức chuyên nghiệp tại Việt Nam gần đây nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tại các quốc gia theo hệ thống pháp luật Anh-Mỹ, một người có thể tách tài sản của mình thành những sản nghiệp khác nhau dưới hình thức tín thác để phục vụ cho nhiều mục đích, trong đó có mục đích từ thiện. Tuy nhiên, những quy tắc luật tài sản hiện hành của Việt Nam không công nhận việc một chủ thể có thể cùng lúc có nhiều hơn một sản nghiệp (trừ một số trường hợp đặc biệt). Do đó, cần thiết lập cơ sở pháp lý để cho phép một chủ thể có thể có và quản lý nhiều sản nghiệp độc lập, miễn là không để các sản nghiệp lẫn lộn vào nhau thông qua sự vận hành của tín thác, nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp cho các hoạt động nêu trên.

Tiêu chí nhận diện và hệ quả pháp lý của việc chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật

30/04/2020 07:07:00 SA
NCLP - Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) ghi nhận việc chiếm hữu, sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật và được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật là hai trường hợp đặc thù làm phát sinh một nghĩa vụ đặc thù, gọi là nghĩa vụ hoàn trả tài sản. Cả ở góc độ lý luận và thực tiễn, các căn cứ xác lập nghĩa vụ này có ý nghĩa rất quan trọng, như là công cụ tái lập sự công bằng trong quan hệ xã hội bị phá vỡ do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn: sự sơ ý, bất cẩn của chủ thể trong việc chuyển giao tài sản, cung ứng dịch vụ; lòng tham của con người;… Về đặc điểm nhận diện, giữa chiếm hữu, sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật và được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật có sự khác biệt. Nghĩa vụ hoàn trả tài sản phát sinh cũng có những đặc điểm riêng tuỳ trường hợp.