Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20(276)/Kỳ 2, tháng 10/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Nguyên tắc độc lập của Tòa án và quy định của Hiến pháp năm 2013
 
GS,TS. Nguyễn Đăng Dung
 
9
Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu sửa đổi Luật tổ chức Tòa án nhân dân
 
PGS,TS. Trần Văn Độ
 
16
Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực - bước đột phá trong cải cách tư pháp
 
ThS. Phạm Hồng Phong
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
21
Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi): Quy định về mua lại cổ phần cần tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giao dịch cổ phiếu quỹ
 
PGS,TS. Lê Vũ Nam
 
28
Bảo đảm sự công bằng giữa các cổ đông trong Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương
 
35
Xác định hình thức văn bản sửa đổi Hiến pháp trong Luật tổ chức Quốc hội
 
ThS. Vũ Thu Hằng
 
40
Góp ý sửa đổi Điều 195 Dự thảo Luật hàng không dân dụng về lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
 
Đỗ Hoàng Anh
 
CHÍNH SÁCH
46
Tác động của tăng thuế thuốc lá đến số thu ngân sách nhà nước và tỷ lệ hút thuốc ở Việt Nam
 
ThS.Đào Thế Sơn –
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
52
Gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế của các bệnh liên quan đến thuốc lá
 
ThS. Phạm Hoàng Anh –
ThS. Lê Thị Thu
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Tiếp thu kinh nghiệm từ Pháp và Thụy sỹ trong pháp điển hóa vấn đề án lệ
 
PGS.TS. Đỗ Văn Đại
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
64
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
 
NCLP