Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 (298)/Kỳ 2, tháng 9/2015

3
Lời giới thiệu
 
NCLP
4
Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 - Bước phát triển quan trọng về tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta
 
PGS, TS. Lê Minh Thông
14
Nâng cao chất lượng lập pháp theo Hiến pháp năm 2013
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường
19
Hoạt động chất vấn của Quốc hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2015
 
TS. Bùi Ngọc Thanh
25
Hoạt động của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp năm 2013
 
TS. Lương Minh Tuân
ThS. Đỗ Ngọc Tú
34
Vị trí, vai trò và phương thức hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
 
ThS. Trần Văn Thuân
44
Vị trí pháp lý của Quốc hội trong mối quan hệ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Hiến pháp năm 2013
 
PGS, TS. Trương Thị Hồng Hà
50
Hiến pháp năm 2013 và chính sách đối ngoại
 
TS. Ngô Đức Mạnh
55
Đại biểu nữ trong Quốc hội Việt Nam từ tham gia đến đại diện
 
TS. Paul Schuler
61
Kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội một số nước có thể kế thừa và phát triển ở Quốc hội Việt Nam
 
 
PGS, TS. Hoàng Văn Tú