Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (297)/Kỳ 1, tháng 9/2015

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Mối quan hệ công tác giữa Ban thư ký với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội
 
TS. Bùi Ngọc Thanh
 
8
Thuật ngữ “trách nhiệm” và thực tiễn pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước
 
ThS. Bùi Thị Ngọc Mai
 
14
Giải quyết tranh chấp bằng thủ tục trọng tài theo phụ lục VII - Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
 
TS. Ngô Hữu Phước
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
25
Giám sát và giám sát tối cao trong Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
 
ThS. Vũ Thu Hằng
 
30
Hoàn thiện các quy định về đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự
 
TS. Nguyễn Duy Phương
 
34
Hoàn thiện các quy định về bảo vệ người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên trong pháp luật tố tụng hình sự
 
PGS, TS. Nguyễn Minh Đức – Nguyễn Ngọc Minh
 
CHÍNH SÁCH
41
Quan điểm và giải pháp đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số
 
TS. Nguyễn Lâm Thành
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
48
Kiến nghị sửa đổi một số quy địnhvề cơ sở thường trú doanh nghiệp nước ngoài
 
ThS. Dương Văn Học
 
54
Những giải pháp đẩy mạnh thực thi
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
 
TS. Bành Quốc Tuấn
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
60
Quy định về định giá tài sản là quyền sở hữu trí tuệ khi góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam và pháp luật Cộng hòa Pháp
 
ThS. Nguyễn Võ Linh Giang