Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21(229)/Kỳ 1, tháng 11/2012

 

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Kỷ niệm 95 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2012)
Hiệp định Tương trợ tư pháp Việt Nam và Liên bang Nga – khẳng định quan hệ truyền thống, nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện
 
 
 
 
TS. Mai Văn Thắng
 
BÀN VỀ LẬP HIẾN
 
7
Tư pháp độc lập: một số vấn đề lý luận và thực tiễn
(Kỳ 2)
 
GS, TS. Nguyễn Đăng Dung – TS. Vũ Công Giao
 
15
Bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong Hiến pháp sửa đổi
 
 
PGS, TS. Lê Thị Thu Thủy
 
21
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 417/2003/NQUBTVQH11:
Những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội
 
 
 
ThS. Trần Hoài Nam
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Xây dựng Luật Khoa học và công nghệ - từ tiếp cận so sánh
 
 TS. Trần Văn Hải
 
35
Kiến nghị từ quy định xử phạt người “không đủ điều kiện hành nghề luật sư mà hành nghề luật sư”
 
Bùi Đăng Vương
 
38
Xóa tên luật sư và những hậu quả pháp lý dang dở
 
Nguyễn Bình An
 
CHÍNH SÁCH
Tiếp cận quyền có nghề để dạy nghề là khâu “đột phá của đột phá”
 
PGS, TS. Nguyễn Thanh Tuấn
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
48
Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân
 
ThS. Nguyễn Xuân Hà
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Thanh lý thế chấp trong luật dân sự Pháp theo quy định của Đạo luật ngày 23/3/2006
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện – ThS. Đoàn Thị Phương Diệp