Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13(221)/Kỳ 1, tháng 7/2012

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
 
  1.  
Bảo hiến chuyên trách ở Việt Nam và triển vọng của một “dạng thức yếu”
 
ThS. Bùi Ngọc Sơn
 
  1.  
Quy định về kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp là yêu cầu khách quan hỗ trợ thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội
 
ThS. Đặng Văn Hải
  1.  
Nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 
ThS. Phí Thị Thanh Tuyền
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
 
  1.  
Góp ý về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật quản lý thuế
 
TS. Nguyễn Ngọc Sơn
  1.  
Về cơ chế chống chuyển giá trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế
 
Võ Thanh Thủy
CHÍNH SÁCH
 
  1.  
Ưu đãi thuế - giải pháp tài chính hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
PGS, TS. Nguyễn Thị Thương Huyền – TS. Lý Phương Duyên
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
 
  1.  
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
 
TS. Hồ Thế Hòe
ThS. Nguyễn Thị Thư
  1.  
Cơ chế “xuyên qua màn che công ty” trong pháp luật một số nước và ở Việt Nam
 
ThS. Ngô Hồng Quang
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
 
  1.  
Mô hình phân quyền ở Liên bang Nga (Kỳ I)
 
TS. Mai Văn Thắng