Họp báo về công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp

21/05/2021

 

Chiều ngày 21/5 tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường chủ trì họp báo.
Tham dự họp báo còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn bản Pháp luật và Thông tin tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế Nguyễn Minh Đức.
hb-bau-1.jpg

Toàn cảnh cuộc Họp báo

Tại cuộc họp báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các công việc bầu cử theo đúng các mốc thời gian luật định.

Các địa phương cũng khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp; tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử tại địa phương mình để quán triệt Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các văn bản do Trung ương và địa phương ban hành; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ về công tác bầu cử tại địa phương; chỉ đạo chuẩn bị nhân sự; công tác tuyên truyền; an ninh, y tế; giải quyết khiếu nại tố cáo và chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cho “ngày hội non sông”; tổ chức tập huấn cho lực lượng làm công tác bầu cử; tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát để đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia. Đặc biệt, trong thời gian sát ngày bầu cử, khi dịch covid-19 bùng phát, các địa phương đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trong đó đặc biệt lưu ý những vấn đề về triển khai công tác bầu cử trong hình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Về tình hình thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử như Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng thành phần, số lượng thành viên và thời gian theo luật định.
Theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định, có cơ cấu hợp lý. Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo nguyên tắc, đúng luật, nâng cao chất lượng, với phương châm không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử bước vào đợt cao điểm và được tăng cường trên nhiều phương tiện truyền thông (Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố, các website về bầu cử, báo, đài, hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã…) và thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, tin nhắn tới các thuê bao điện thoại của cử tri. Hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan cũng được tăng cường mạnh mẽ thông qua việc bố trí pa nô, áp phích, băng rôn, biểu ngữ, cờ, phướn, màn hình led/màn hình điện tử, tranh cổ động về bầu cử tại nhiều địa điểm công cộng, khu vực bỏ phiếu, các cơ quan, công sở, trên các phương tiện lưu động; việc trưng bày sách, ảnh tư liệu, hiện vật tại Thư viện, bảo tàng...
hb-bau-2.jpg
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường.
Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế: Nhìn chung, tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, các địa phương đã theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, tăng cường kiểm tra, xử lý vụ việc tụ tập đông người, không mang khẩu trang nơi công cộng; tăng cường biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch như kiểm tra, giám sát việc tiêm chủng vác-xin; tập trung điều tra truy vết, cách ly những trường hợp nghi nhiễm, nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ các khu cách y tập trung; điều trị, quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp mắc…
Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tính đến 17h00 ngày 14/5/2021, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp nhận được 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo và phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua phân loại có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội; 112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 34 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 06 đơn không liên quan đến bầu cử. Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia đã chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết 69 đơn; xếp lưu 95 đơn (62 đơn trùng; 33 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử). Đến nay, công tác xác minh, giải quyết đang được đẩy nhanh, đảm bảo quy định của pháp luật bầu cử và các quy định khác của pháp luật.
Công tác giám sát, kiểm tra về việc chuẩn bị bầu cử
Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập 23 đoàn công tác đến làm việc tại 53 tỉnh, thành phố để giám sát, kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương về việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan; việc thực hiện các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành để phục vụ công tác bầu cử; việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử. Các địa phương cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng quy định. Về tình hình tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm, theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 15 tỉnh, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này tiến hành bỏ phiếu sớm. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn của 3 tỉnh đã có một số khu vực tổ chức bầu cử sớm.
hb-3.jpg
Phóng viên các cơ quan báo chí tham dự Họp báo.
Đánh giá chung kết quả đạt được, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cấp, các ngành, các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Công tác chuẩn bị bầu cử đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia. Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan từ trung ương tới cơ sở đã rất sát sao, phối hợp chặt chẽ, thể hiện quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa nghiêm túc phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Nguyên nhân kết quả bước đầu đạt được trước hết là do sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện và kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng trong từng bước triển khai, chuẩn bị bầu cử. Thứ hai là sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, kiểm tra, giám sát thường xuyên, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Thứ ba là sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước. Thứ tư là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò động viên Nhân dân tích cực tham gia vào cuộc bầu cử, thực hiện tốt công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử, tổ chức tốt vận động bầu cử. Thứ năm là chính quyền và các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp đã có nhiều nỗ lực, tích cực quán triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để kịp thời chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn, y tế; thông tin, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ; giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, chính xác; chuẩn bị các cơ sở, vật chất kỹ thuật thuận lợi cho cuộc bầu cử...
Cũng tại cuộc họp báo, các Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí về việc bầu cử sớm, đảm bảo chất lượng cuộc bầu cử; theo dõi quá trình bầu cử của cư tri.../.

 

(Nguồn tin: Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội)