Thư mời đặt mua Tạp chí

19/11/2019

Kính gửi: Quý Bạn đọc trong và ngoài nước
 
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp chân thành cảm ơn Quý Bạn đọc trong và ngoài nước đã đặt mua và đồng hành với Tạp chí trong năm 2020. Nhân dịp năm mới, Tạp chí kính chúc Quý Bạn đọc sức khỏe, an khang, thịnh vượng!
Trong năm 2020, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã đăng tải nhiều bài nghiên cứu sâu, quan trọng về những vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm, đáp ứng yêu cầu thông tin lập pháp, tư vấn chính sách cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước khác; là diễn đàn về Nhà nước, Pháp luật và Chính sách.
Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các bài viết bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; tăng cường kiến nghị, phản biện chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chú trọng đảm bảo an sinh xã hội; chống tiêu cực trong mọi mặt của hoạt động quản lý nhà nước.
Tạp chí rất mong Quý Bạn đọc tiếp tục đồng hành với Tạp chí, tiếp tục đặt mua Tạp chí và đóng góp ý kiến để Tạp chí phục vụ bạn đọc tốt hơn nữa.
Phiếu đặt mua Tạp chí xin được gửi hoặc Fax về (Phiếu đặt được gửi kèm dưới đây):
* Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.
   Số điện thoại: 0243.2121202; Fax: 0243.2121201
   Tầng 4 - Số 35 - Ngô Quyền – Hoàn Kiếm - Hà Nội.
* Ý kiến của Bạn đọc xin được gửi về Tạp chí (Đ/c Trần Thị Thanh Thu, email: thuttt174@gmail.com, SĐT: 0983017480; Đ/c Đoàn Văn Đệ, email: doanvande1982@gmail.com, SĐT: 0985941769).
Trân trọng cảm ơn Quý Bạn đọc trong và ngoài nước!
 
 
 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Tệp đính kèm: