Cải cách hoạt động bảo hiểm ở một số nước

01/01/2002

LÊ THỊ THANH HÀ

Trung tâm Khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hoạt động bảo hiểm xã hội là hoạt động rất quan trọng trong xã hội, luôn cần được đổi mới để phù hợp với sự phát triển, thay đổi của các điều kiện kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương xây dựng đạo luật đầu tiên về bảo hiểm xã hội, bài viết đã đưa ra những kinh nghiệm về cải cách bảo hiểm xã hội ở một số nước mà chúng ta cần tham khảo.
 
Để phù hợp với sự phát triển về mọi mặt của thế giới, các tổ chức bảo hiểm xã hội (BHXH) đang đứng trước một vấn đề cấp thiết là cần phải đổi mới. Đó chính là động cơ thúc đẩy việc cải tiến cách phân phối các chương trình và các loại hình trợ cấp của các tổ chức BHXH trong khi giảm được chi phí hoạt động.  
1. Cải cách phương pháp quản lý 
Để cải cách việc phân phối các dịch vụ trong khi cần giảm các chi phí, nhiều tổ chức BHXH quyết định cải cách phương pháp quản lý. Trong một số trường hợp, các tổ chức BHXH cải cách hoàn toàn phương pháp quản lý của họ trong phạm vi chính sách mới của Chính phủ và sự giới hạn của ngân quỹ, hoặc thực hiện theo điều luật mới. 
Khi bắt đầu cải cách công tác quản lý, nhiều tổ chức đã làm rõ nhiệm vụ và phương hướng nên làm gì và làm như thế nào. Nhiệm vụ và phương hướng phải tuân theo luật pháp và các chính sách của Chính phủ và phục vụ cho một tổ chức xã hội. Mặt khác, nhiệm vụ và phương hướng phải đề ra được chuẩn mực để các tổ chức phấn đấu để quản lý tốt cả về mặt tổ chức và khách hàng. Ví dụ ở Philippin, khi thiết lập phương pháp quản lý mới, hệ thống BHXH Philippin kết hợp nhiệm vụ và hướng thực hiện nhiệm vụ như sau:
Nhiệm vụ: Cung cấp trợ cấp BHXH nhằm đảm bảo cho các thành viên và gia đình của họ chống lại những phát sinh bất ngờ vì bị mất thu nhập, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 
Phương hướng thực hiện: Tạo nên chất lượng dịch vụ tốt nhất trên thế giới, phổ biến, đồng bộ và có ý nghĩa an sinh xã hội. 
Người lao động thường quan niệm về cải cách quản lý như một sự cố gắng của các tổ chức để giảm chi phí hoạt động. Một trong những điều bị họ phê phán nhất là các tổ chức BHXH chưa tạo dựng được quan hệ mật thiết với người lao động và Liên đoàn lao động để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong việc cải cách. 
Các tổ chức BHXH nhận thấy: thiết lập mối quan hệ gắn bó với khách hàng là điều vô cùng quan trọng của công tác BHXH để tranh thủ sự ủng hộ của họ trong chương trình cải cách và phân phối các loại hình trợ cấp. Trước khi tiến hành cải tạo cách quản lý của mình, các tổ chức BHXH vẫn còn duy trì phương pháp quản lý trên giấy tờ và thông qua sự sao lục, không có hiệu quả và chậm trễ trong công việc. Phần lớn các tổ chức BHXH có được lợi thế trong việc cải tiến phương pháp quản lý vàphát triển, nâng cao phạm vi thực hiện, theo dõi sự phát triển của tổ chức trong việc phân phối các
dịch vụ sao cho tốt hơn và chi phí thấp hơn trong suốt thời gian thực hiện đổi mới và sau khi thực hiện. Nâng cao việc tự động hoá để quản lý dữ liệu chính xác, bao quát hơn, các tổ chức tiến tới việc giới hạn các dữ liệu không quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho khách hàng. 
Ngay cả khi đưa ra hướng thay đổi trên quy mô lớn, phần lớn các tổ chức BHXH ủng hộ việc thực hiện cải tiến đặc trưng, cố gắng mang lại một sự thay đổi lớn trong cùng một lúc. Đây là bước khởi đầu cho phép các tổ chức này đạt được mục đích nhanh chóng, đặc biệt là trong việc cải tiến và dần dần thành công trong việc đào tạo lao động dành cho những thay đổi ngắn hạn trong khi làm việc để đạt tới mục đích trung và dài hạn. Kết quả đã mang lại cho họ một cơ hội để tạo dựng lòng tin, sự tín nhiệm của người lao động và khách hàng. 
Kinh nghiệm của BHXH Urugoay là một ví dụ về sự thay đổi trên quy mô lớn trong việc quản lý BHXH. Năm 1995, tiếp theo việc sửa đổi luật của hệ thống BHXH ở Urugoay, tổ chức BHXH ở Urugoay (Banco de Prevision Social, viết tắt là BPS) bắt tay vào việc hoàn thiện việc hiện đại hoá phương pháp quản lý. Đứng trước nhiệm vụ thay đổi một trong những hệ thống BHXH lớn nhất ở Châu Mỹ Latinh, tổ chức BPS quyết định cần phải cải tiến từng bước các dịch vụ và tuân theo điều luật mới. Điều luật mới đã cung cấp một cơ hội và thúc đẩy quá trình cải tiến của tổ chức BHXH. 
Để đạt được những cải tiến thiết thực, tổ chức BPS đã thông qua một kế hoạch quy định rõ nhiệm vụ của tổ chức này. Điều đó đã giúp các tổ chức BHXH cải tiến chất lượng và dịch vụ dành cho khách hàng, giảm được hiện tượng trốn đóng góp BHXH, nâng cao trình độ quản lý, bao gồm phân chia theo những cấp độ quản lý và điều quan trọng là phát triển nguồn nhân lực. Cuối cùng, tổ chức BPS đã nhận ra rằng: sự đơn giản hoá, hợp lý hoá trong nguyên tắc hoạt động và đổi mới công nghệ là điều kiện căn bản cho việc cải tiến hoạt động. 
Với tham vọng trong một thời gian ngắn có thể hoàn thành công việc cải tiến theo điều luật mới, tổ chức BPS đã đạt được sự hỗ trợ đặc biệt của các nhà chuyên môn ở khu vực tư nhân về công nghệ thông tin mới, dự án về kế hoạch và điều hành, đào tạo đội ngũ nhân viên và tuyên truyền về BHXH. Tạm thời, tổ chức BHXH được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, quản lý và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của việc cải tiến. Việc thực hiện được phân chia theo dự án cụ thể. Các kế hoạch cải tiến bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn. Kết quả là: tổ chức BPS tạo được một mạng lưới máy tính hoạt động trên toàn quốc, cho phép kết nối, truyền tin về các dữ liệu từ địa phương, các văn phòng nhỏ đến văn phòng trung tâm ở Montevideo. Điều cải cách lớn nhất là khả năng tiếp nhận của BPS, tổ chức này có thể tập hợp và chuyển thông tin về sự đóng góp của các thành viên và quản lý chi trả các loại hình trợ cấp cho khách hàng có hiệu quả hơn.
Đến cuối năm 1996, nhờ cải cách đó mà 90% thành viên của tổ chức BHXH dưới 40 tuổi đã chuyển sang các quỹ BHXH mới (Administradora Fodos Prevision, viết tắt là AFAPs) và 77% đã bắt đầu đóng góp theo yêu cầu. Các quỹ tương ứng đã đóng góp đầy đủ cho những người đã chuyển từ quỹ đó sang AFAPs tính đến cuối tháng 12/1996. Với các thành viên không chuyển đổi, 10% có những đòi hỏi không đúng về việc lựa chọn, trong đó 9% không thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến việc đóng BHXH. 
Như vậy, cuối năm 1996, BPS hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, hơn 1 triệu thành viên đã được thống kê và đưa vào tự động hoá. Tính đến giữa năm 1997, kết quả của việc cải tiến phương pháp quản lý vàđiều luật mới đã thu hút được sức đóng góp một cách đáng kể, xấp xỉ 95% (so với 79% vào đầu năm). 
Hệ thống máy tính mới đã có được khả năng quản lý thu, chi của các tổ chức kinh doanh thương mại và công nghiệp (chiếm một nửa những người lao động làm việc tại Urugoay, thông qua hơn 100 văn phòng địa phương; chiếm 93,5% tổng số đóng góp). Hệ thống điện thoại mới đã tạo nên sự liên kết rộng lớn giữa tổ chức BPS với các khách hàng. Hệ thống này đã có gần 100.000 cuộc gọi/tháng. 
Cuối cùng, tổ chức BPS đã thành lập được một hệ thống quản lý sự trung chuyển các khoản đóng góp đến đơn vị tài chính quản lý các khoản đóng góp. Tất cả những cải cách này đã làm cho BPS lập được một sự liên kết chặt chẽ giữa thu và chi trả các khoản trợ cấp, tìm ra và sớm sửa chữa sai lầm. Điều này đã làm cho tổ chức BPS giảm thời gian trong cả quá trình cải cách, tính toán và phân phối các loại hình trợ cấp. 
Giám đốc điều hành của tổ chức BPS tin tưởng rằng, trong một thời gian ngắn sẽ thực hiện được việc cải cách trên diện rộng, điều này đem lại cơ sở vững chắc cho một quá trình tự cải cách. 
2. Cải cách dịch vụ khách hàng
Trong việc thực hiện đổi mới phương pháp quản lý BHXH về chính sách, chế độ, phần lớn các tổ chức đã nhận ra việc cải cách dịch vụ khách hàng là một trong những vấn đề chính của cải cách. Nhiều tổ chức đã đưa ra những chủ trương củng cố lại khả năng của những người giữ vai trò quản lý và đội ngũ nhân viên của mình, để họ có khả năng đáp ứng được công việc trong giai đoạn cải cách.Nói chung, các tổ chức đã đưa ra mục tiêu về cách phục vụ khách hàng, qua đó tạo mối liên hệ giữa đội ngũ nhân viên và khách hàng. Mục tiêu của cách phục vụ được thường xuyên kết hợp "quyền lợi khách hàng" và "Bảo đảm cho dịch vụ của khách hàng", xác định rõ mức độ của dịch vụ khách hàng. Có thể cho rằng, phương pháp này là hợp thời và chính xác. Các tổ chức quản lý BHXH Malaysia, Pháp đã phát triển và công bố về mục tiêu dịch vụ khách hàng và những kết quả đã đạt được trong việc cải tiến dịch vụ khách hàng .Qua nhiều năm, tổ chức BHXH (PERKESO) của Malaysia đã đảm trách việc cải tiến 2 chính sách BHXH là: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Trợ cấp hưu trí cho người bị thương tật. Chủ trương chính của công việc cải tiến là cung cấp những giá trị tiện ích của BHXH. Từ chủ trương đó, PERKESO thông qua nguyên tắc quản lý toàn bộ chất lượng và thực hiện trên toàn bộ hệ thống. Trong quá trình này, đã triển khai chủ trương Quyền lợi khách hàng và là tôn chỉ phục vụ cho cả tổ chức.  PERKESO bắt đầu cải tiến việc chi trả trợ cấp, sau đó là cải tiến chức năng quản lý hồ sơ. Giống như phần lớn các tổ chức khác đã cải tiến phương pháp quản lý của mình, PERKESO đã được các nhà chuyên môn ở khu vực tư nhân giúp đỡ cho việc cải cách lại cơ cấu tổ chức nội bộ, xem xét lại quá trình trước đó và xác định họ cần phải cải cách cái gì. Công nghệ thông tin hiện đại đã được áp dụng và được ủng hộ trong quá trình cải cách, đội ngũ nhân viên cũng được đào tạo để sử dụng công nghệ thông tin hiện đại. Việc đó được dần dần thực hiện sau khi thử nghiệm thông qua dự án thí điểm. Phương án làm việc mới là thử nghiệm, trong tương lai, dịch vụ khách hàng sẽ là một phần trong quá trình cải cách của PERKESO. Kết quả thu được từ những cải cách là PERKESO đã thành công trong việc giảm thời gian làm thủ tục nhận trợ cấp thương tật ngắn hạn chỉ còn 4 ngày, thay cho trước đó trung bình là 33 ngày.
Hệ thống BHXH của Philippin (SSS) đã tự động hoá được nhiều công việc sổ sách như: tổng hợp tiền đóng góp, điều luật, chi trả các loại hình trợ cấp, trợ cấp ốm đau và y tế, cho vay. Nhờ việc cải cách này, SSS đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình trong điều kiện giảm thời gian làm thủ tục nhận trợ cấp trung bình từ 3 đến 6 tháng xuống còn từ 3 đến 6 ngày.
Các tổ chức BHXH khác cũng đã giới thiệu một quá trình đơn giản, dễ hiểu để nhận được trợ cấp. Ví dụ, Tổ chức BHXH của Vương quốc Anh (DSS) đã giới thiệu thủ tục để nhận trợ cấp qua điện thoại. Thông tin về yêu cầu được đưa đến bởi nhân viên DSS và hồ sơ của khách hàng trong mạng dữ liệu điện tử của tổ chức. Khách hàng sẽ nhận được một bản copy về những yêu cầu, khai và ký tên, sau đó gửi lại DSS. Cuộc thử nghiệm về cách làm này đã chứng minh rằng, có thể giảm được sự nhầm lẫn từ 40% xuống còn 2%. Một vài tổ chức như tổ chức xã hội, cộng đồng và gia đình của Ireland và tổ chức BHXH của Vương quốc Anh đã làm hồ sơ điện tử cho mỗi khách hàng của mình. Khi khách hàng đòi hỏi về thông tin hoặc về một khoản trợ cấp, các tổ chức cung cấp đầy đủ về thông tin và đưa ra chỉ dẫn cho khách hàng về bản hợp đồng. Tổ chức BHXH ở Pháp và Israen đã làm giảm việc bắt khách hàng lặp đi lặp lại sự khai báo thông tin về bản thân trong cùng thời gian, đã được đơn giản hoá và đã được ứng dụng cho việc chi trả trợ cấp. 
Tháng 2 năm 1997, tổ chức Bảo hiểm quốc gia của Israen đã đơn giản hoá những thủ tục để nhận trợ cấp tuổi già cho các khách hàng của mình. Tổ chức Bảo hiểm quốc gia gửi yêu cầu tới cho người được nhận trợ cấp tuổi già một bản mẫu không hoàn chỉnh bao gồm những thông tin mà tổ chức lưu giữ về mỗi khách hàng. Điều này bao gồm yếu tố nhân khẩu, nghề nghiệp và thông tin về bảo hiểm; yêu cầu khách hàng kiểm tra các dữ liệu trước đó và việc cung cấp thông tin thiếu hoặc những sai sót trong dữ liệu. ở Pháp, vào tháng 1/1997, Quỹ Bảo hiểm quốc gia cho tuổi già của người lao động (CNAVTS) đã bỏ qua điều không cần thiết là phải tách riêng và áp dụng vào từng chính sách cho mỗi khách hàng trong suốt thời gian làm việc của anh ta và thay thế bằng văn bản khai quá trình tham gia của cá nhân. Khách hàng đưa ra bản khai cho một trong những hệ thống và được chuyển cho cho một hệ thống khác và quyền được bảo hiểm đã được xác định. Những cải cách này được ứng dụng cho 4 chính sách chính của BHXH, đó là chính sách chung và chính sách cho nông dân, chủ hiệu, thợ thủ công. 
3. Phương pháp mới trong việc chi trả các loại hình trợ cấp 
Một vài tổ chức BHXH đã đơn giản hoá phương pháp trả trợ cấp là mở tài khoản cá nhân cho mỗi khách hàng, giống như tổ chức BHXH Mỹ và Bộ phúc lợi xã hội NewZealand đã bố trí thanh toán các khoản trợ cấp theo thời hạn không cố định. Việc này làm giảm đi khối lượng công việc của các chi nhánh, nơi trực tiếp chi trả các loại trợ cấp, các yêu cầu của khách hàng về quyền lợi của họ. Như vậy, sẽ giảm sự ùn tắc về tài chính khi những người hưởng trợ cấp đòi thanh toán trợ cấp bằng tiền mặt. ở Nam Phi, hơn 400.000 người được nhận lương hưu, trợ cấp thông qua hình thức ngân hàng tự động. ở những vùng nông thôn, nơi ít có ngân hàng thì máy tự động sẽ được đặt ở các làng trong vùng. Thẻ lương hưu của loại máy tự động này được mã hoá theo vân tay của người nhận để tránh gian lận. Một số tổ chức được giới thiệu cách điều hành sự chuyển tiền từ các quỹ đến các tổ chức tài chính theo sự chọn lựa của khách hàng. Trong mỗi trường hợp, kết quả của việc cải tiến là khách hàng sẽ thấy thuận lợi hơn và chi phí của tổ chức thì giảm xuống. Thay đổi phương pháp chi trả của Tổ chức xã hội, cộng đồng và gia đình của Ireland (DSCFA) là đã thoả thuận với bưu điện chi trả tất cả các loại hình trợ cấp ngắn hạn. Điều này được thực hiện là do họ đã sẵn có một cơ sơ hạ tầng cho việc chi trả trợ cấp. Thêm vào đó, bưu điện còn có một mạng lưới 2000 văn phòng ở địa phương, song song với 129 văn phòng DSCFA. Trước khi có sự thay đổi này, các khách hàng phải đến văn phòng DSCFA ở địa phương để nhận khoản trợ cấp được trả bằng tiền mặt. 
4. Công nghệ thông tin mới 
Đối với các tổ chức BHXH, việc thực hiện công nghệ thông tin mới không phải hoàn toàn quan trọng nhưng điều đó cần thiết để có thể đạt được mục đích là phục vụ khách hàng tốt hơn và giảm được chi phí hoạt động.
Trong việc thực hiện cải tiến công nghệ của tổ chức BHXH, một trong những công việc thường xuyên là giới thiệu máy tính cá nhân và những tác dụng của nó đem lại cho người lao động ở tất cả các văn phòng của hệ thống và thêm vào dữ liệu của khách hàng thông qua một mạng lưới chính xác. Do đó, có thể cho họ cung cấp nhanh và chính xác thông tin và loại hình dịch vụ cho tất cả các khách hàng của họ, không kể nơi làm việc và nơi ở của họ ở đâu trong phạm vi toàn quốc.
Bằng việc phát triển mạng lưới điện thoại, tổ chức BHXH tiếp tục cải cách dịch vụ khách hàng trong quy mô quốc gia. Nó được ưa thích bởi vì phạm vi rộng lớn mà mạng lưới điện thoại có thể có được. Nhiều tổ chức bố trí những trung tâm điện thoại ở những nơi mà khách hàng có thể tự do nộp tiền và nhận thông tin nhanh về trợ cấp hay thông qua những bản tin được cập nhật hàng ngày. Như ở Canada và Mỹ, trung tâm điện thoại hoạt động 24 giờ/ngày tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp cho khách hàng. Một vài tổ chức hoàn thiện trung tâm điện thoại của mình theo phương thức tổng hợp các ý kiến và trả lời, để khách hàng có thể sử dụng điện thoại biết được những thông tin mà họ yêu cầu, đợi một cuộc gọi lại hoặc một cuộc hẹn đến văn phòng, thông qua những tin được nhắn ghi lại. Công nghệ thông tin mới có thể giảm được chi phí quản lý và cung cấp dịch vụ cho khách hàng bởi sự sắp xếp các cuộc gọi đến tất cả đội ngũ nhân viên có thể trả lời họ, không kể họ ở địa phương nào. Do đó, giảm được sự tác động của khối lượng công việc đến mối liên quan giữa công việc và đội ngũ nhân viên. 
Nhiều quốc gia có tỷ lệ dùng điện thoại thấp và đội ngũ nhân viên được trả lương cao. Các tổ chức khuyến khích khách hàng của họ sử dụng điện thoại nhằm làm giảm bớt chi phí quản lý cho những chuyến đi của khách hàng đến văn phòng và khối lượng hợp đồng bằng thư. Các khách hàng có thể nhận thấy dùng điện thoại có ích hơn đối với họ trong việc liên hệ trực tiếp với các tổ chức từ nhà họ và thuận lợi hơn nhiều lần, không cần thỉnh thoảng đến hoặc thường xuyên duy trì quan hệ thư từ với các văn phòng trong phạm vi rộng.
Mặt khác, một vài tổ chức đang giới thiệu việc làm thẻ điện tử cho khách hàng, phát hành loại "card" lâu bền được từ hoá thông tin riêng biệt hoặc đặt những thiết bị có chức năng kiểm tra vân tay của khách hàng. Với tốc độ này, quá trình đòi hỏi và thanh toán sẽ giảm được gian lận và nhanh hơn. 
Một vài tổ chức, giống như tổ chức BHXH quốc gia của Thuỵ Điển, được sự hưởng ứng của khách hàng trong việc chấp nhận những phương pháp phục vụ mới như việc liên hệ qua Internet, phương pháp chi trả điện tử hoặc điện thoại tổng hợp các ý kiến và trả lời. Nhiều tổ chức khác như Cơ quan
phát triển nguồn nhân lực của Canada, chỉ đạo cuộc điều tra thăm dò nhiều nhóm khách hàng và sử dụng thông tin phản hồi lại, từ đó họ đạt được biến đổi việc giới thiệu đổi mới công nghệ theo xu hướng yêu cầu và phù hợp với khách hàng. 
5. Kiểm toán và ngăn chặn gian lận 
Các tổ chức BHXH trên thế giới đều quan tâm tới sự gian lận, lạm dụng trong các chương trình và các loại hình trợ cấp của họ. Những mối quan tâm này liên quan tới việc yêu cầu các quỹ được giao nhiệm vụ bảo quản các khoản đóng góp cá nhân quản lý tốt để giảm đi hoặc loại trừ sự gian lận trong chi phí tài chính. Trong khi tìm ra sự gian lận và bồi thường trả lại quỹ, các tổ chức đã tạo các biện pháp chống lại sự gian lận. 
Một số tổ chức BHXH, như ở Philippin và Nam Phi đã đề xướng biện pháp quản lý chặt chẽ và tăng quyền giám sát để làm giảm và mất hẳn sự gian lận đối với các quỹ. Những biện pháp này nhằm mục đích đối với cả hai trường hợp gian lận cả trong và ngoài. Từng phần của các biện pháp này, nhiều tổ chức BHXH đã làm tăng yếu tố nhận biết khách hàng nhằm làm giảm sự mạo nhận và tăng tài liệu cá nhân, trong khi mặt khác lại giới thiệu công nghệ nhận biết qua vân tay giống như là phương tiện để nhận biết khách hàng của họ.
Vương quốc Anh đã ban hành một đạo luật năm 1997 để kiểm tra, nhận biết chính xác nhằm chống lại sự gian lận và cung cấp một hình phạt giống như một sự thay thế cho sự khởi tố đối với người nhận được trợ cấp thông qua sự làm giả tài liệu hoặc thiếu sót về thông tin. Mức phạt là 30% tổng số tiền nhận được do sự giả mạo giấy tờ và hoàn trả đầy đủ số tiền đã nhận nếu không muốn bị khởi tố. 
Nhiều tổ chức đảm nhận những chiến lược nhằm cung cấp cho khách hàng về trách nhiệm của khách hàng liên quan đến việc nhận trợ cấp và về hình phạt cho những việc làm không tuân theo pháp luật. Mặt khác, sử dụng trung gian để tăng sự nhận biết trong cộng đồng về sự gian lận và công khai các sự vụ về khởi tố những người vi phạm.
Công nghệ hiện đại đã làm các tổ chức lưu giữ được chính xác hơn và cập nhật về thông tin của khách hàng ảnh hưởng đến quyền nhận trợ cấp cũng như đóng góp, quá trình làm việc hoặc kiếm sống. Như vậy, các tổ chức bắt đầu điện tử hoá các thông tin cùng với sự phổ biến khác giống như việc tập hợp thông tin nhân khẩu học để làm giảm đi tác động của những khoản phải tiếp tục thanh toán cho thân nhân của những người chết. 
ở Tây Ban Nha, Luật về các trợ cấp xã hội công cộng được ban hành năm 1996. Luật này bảo đảm cho tất cả khoản trợ cấp một lần hoặc từng phần thông qua quỹ công cộng, kể cả của các chi nhánh hoặc theo luật mà họ đang được cung cấp. Luật quy định rõ ràng về nhiệm vụ của người được hưởng trợ cấp phải báo cáo tất cả các sự việc có ảnh hưởng tới quyền về trợ cấp và có thể tự động hoá quá trình nhập dữ liệu cho tất cả các hệ thống, làm cho việc điều hành dễ dàng hơn, chống gian lận và phạm luật khi hưởng các trợ cấp xã hội. 
Để khuyến khích việc giảm hiện tượng thay đổi thông tin trong phạm vi quốc gia, một vài tổ chức duy trì công tác quản lý sắp xếp theo tiêu chuẩn quốc tế. Các tổ chức có thể sắp xếp trên nhiều quốc gia để kết nối từng thông tin riêng biệt khác yêu cầu của người quản lý các chương trình BHXH của họ chomục đích đặc biệt là phát hiện và ngăn chặn hiện tượng gian lận.
 Công việc sắp xếp đối với trợ giúp qua lại trong việc tìm ra và ngăn chặn hiện tượng gian lận bao gồm cả các đại diện của BHXH Mỹ, Anh và Canada và giữa Ireland và Anh. Mặt khác, Uỷ ban các nước Châu Âu cũng đang phát triển "mô hình dự phòng" trợ giúp song phương, điều này có thể coi như là cơ sở cho các điều trong Hiệp định song phương về BHXH. Cuối cùng, một số các tổ chức BHXH đã khuyến khích cộng đồng tham gia để sử dụng ảnh hưởng của họ tới việc chống nạn gian lận bởi những báo cáo nghi ngờ có hoạt động gian lận liên quan đến BHXH bằng cách cung cấp đường dây điện thoại đặc biệt dành cho mục đích này và việc xử lý theo pháp luật sẽ được thực hiện nhanh chóng. 
Trước sự biến động về kinh tế, chính trị và xã hội, các quốc gia đã không ngừng đưa ra những chính sách nhằm ổn định xã hội. Một trong những chính sách đó là vấn đề đổi mới phương pháp quản lý trong công tác BHXH. Vấn đề này không phải dễ dàng và nhanh chóng, nhưng các tổ chức BHXH ở các nước cũng đã có được những thành công nhất định, đạt được mục đích đặt ra là: "Phục vụ khách hàng tốt nhất với chi phí thấp nhất".
 
"Theo: Những phương hướng phát triển BHXH 1996- 1998/ Tạp chí Bảo đảm xã hội quốc tế ".


(Nguồn tin: Bài viết đăng trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 1 , tháng 01/2002)


Thống kê truy cập

34100977

Tổng truy cập