Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp cần phấn đấu trở thành một tạp chí chuyên ngành về lập pháp hàng đầu tại Việt Nam

01/01/2016

PGS,TS. ĐINH XUÂN THẢO

NCLP. Ngày 14/12/2015, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 hoạt động và kỷ niệm ngày thành lập Tạp chí. PGS,TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp đã đến dự. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp xin đăng toàn vănbài phát biểu quan trọng của PGS,TS. Đinh Xuân Thảo tại Hội nghị [1].
 Untitled_149.png
 
Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội,
Thưa các đồng chí và các vị khách quý,
 
Kể từ khi thành lập đến nay, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp - một cơ quan báo chí của Quốc hội - đã và đang có nhiều cố gắng thực hiện tốt chức năng của mình là tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, tuyên truyền, đăng tải các kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xây dựng và duy trì diễn đàn về Nhà nước, Pháp luật và Chính sách, góp phần phục vụ Quốc hội thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
 Trong 15 năm qua, Tạp chí luôn hoạt động đúng tôn chỉ, đúng mục đích. Nội dung của Tạp chí mang tính khoa học chuyên sâu về lập pháp, thu hút được sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, các đại biểu Quốc hội trong việc viết bài, trao đổi, phản biện và kế thừa các ý tưởng lập pháp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Tạp chí còn chủ động tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo, xuất bản sách; thực hiện tuyên truyền, phổ biến đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống; tổ chức các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa…  
Tôi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội, cảm ơn các nhà khoa học đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động của Tạp chí trong những năm qua.  
Thưa các đồng chí,
Kết quả hoạt động cụ thể của Tạp chí được thể hiện rất rõ trong Báo cáo tổng kết do đồng chí Tổng biên tập trình bày. Tôi xin phát biểu một số ý kiến, suy nghĩ của mình để góp ý cùng với các đồng chí về sự phát triển Tạp chí trong thời gian tới.
Vấn đề thứ nhất, phải tiếp tục quán triệt tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta hiện nay, việc cung cấp thông tin nghiên cứu đa chiều về nhà nước, pháp luật và chính sách cho các đại biểu Quốc hội, các nhà hoạch định chính sách là một nhu cầu thiết yếu.
Vấn đề thứ hai, Tạp chí phải tiếp tục phát triển đội ngũ các cộng tác viên, thu hút thêm các nhà khoa học,tăng cường liên kết, hợp tác với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Đồng thời, Tạp chí phải chú trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên có trình độ và năng lực chuyên môn; phát huy tinh thần đoàn kết nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phải hoàn thiện quy trình biên tập chặt chẽ và nâng cao trách nhiệm của các biên tập viên để góp phần nâng cao chất lượng Tạp chí.  
Vấn đề thứ ba, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp cần “đổi mới mạnh mẽ” như lời căn dặn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong ghi trong thư chúc mừng, phấn đấu trở thành một Tạp chí chuyên ngành về lập pháp hàng đầu tại Việt Nam,với tư cách là một cơ quan báo chí thuộc Viện Nghiên cứu Lập pháp - Cơ quan nghiên cứu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tạp chí cần phát huy hơn nữa thế mạnh của mình để luôn là địa chỉ tin cậy công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học,góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các thiết chế khác trong bộ máy nhà nước; phấn đấu thực sự trở thành diễn đàn có uy tín về lý luận, thực tiễn trong lĩnh vực Nhà nước và Pháp luật - một Tạp chí chuyên ngành về lập pháp hàng đầu.
Vấn đề thứ tư, về cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị làm việc. Trụ sở và các trang thiết bị của Tạp chí hiện đã xuống cấp trầm trọng, nên cần sớm được cải tạo, nâng cấp. Hoạt động của Tạp chí trong lĩnh vực báo chí luôn đòi hỏi phải hiện đại hóa trang thiết bị và máy móc phục vụ chuyên môn, nên Tạp chí cần có các đề xuất cụ thể với Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lập pháp, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội để xem xét, giải quyết.
Kính thưa các đồng chí,
Sau 15 năm hoạt động, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp đã đạt được những thành tựu to lớn. Thay mặt lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lập pháp, tôi xin biểu dương các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí. Xin cảm ơn và chúc mừng sự đóng góp của Tạp chí đối với hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua.
 Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí để có nhiều đóng góp hơn nữa cho công tác nghiên cứu, xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật.
Chúc Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp không ngừng lớn mạnh.
Xin trân trọng cám ơn!

 


[1] Tên bài do BBT Tạp chí đặt.

(Nguồn tin: Bài viết đăng tải trên trang thông tin điện tử Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2,3(306,307), tháng 1,2/2016)


Thống kê truy cập

33139788

Tổng truy cập