Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 8 (377)/Kỳ 2, tháng 4/2019

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Các giá trị nhân quyền thông qua các hiệp định thương mại tự do và thách thức đối với Việt Nam
 
TS. Ngô Quốc Chiến
 
10
Pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội dưới 18 tuổi
 
TS. Nguyễn Hải Ninh
 
18
Cơ sở nghiên cứu/đào tạo trong thực hiện khuyến nghị UPR về giáo dục quyền con người tại Việt Nam
 
TS. Nguyễn Thị Hồng Yến
 
26
Các loại hình chứng khoán phái sinh
 
TS. Nguyễn Vinh Hưng
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
32
Hoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm soát thu nhập, tài sản của người có chức vụ, quyền hạn
 
TS. Phan Thị Lan Phương
 
38
Vấn đề quyền đại diện trong công ty qua thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại
 
ThS. Nguyễn Hữu Phúc
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
44
Hợp đồng thương mại điện tử: thực trạng và hướng hoàn thiện
 
PGS. TS. Nguyễn Duy Phương – Nguyễn Duy Thanh
 
52
Hoàn thiện quy định về thủ tục khởi kiện, thủ tục kháng cáo của đương sự trong tố tụng dân sự
 
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
Vấn đề đo lường chất lượng dịch vụ công
trên thế giới và ở Việt Nam
 
PGS. TS. Vũ Công Giao