Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 6 (382)/Kỳ 2, tháng 3/2019

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
“Ủy nhiệm” và “hành động tập thể”: so sánh hai cách tiếp cận trong phòng, chống tham nhũng
 
ThS. Đặng Thị Mỹ Hạnh – PGS. TS. Vũ Công Giao
 
9
Hoàn thiện quy định về trách nhiệm công vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính
 
TS. Nguyễn Mạnh Hùng
 
15
Hoàn thiện pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính ở nước ta
 
ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
24
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống - thực tế áp dụng và kiến nghị hoàn thiện
 
TS. Trần Vũ Hải
 
32
Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam - nhìn từ góc độ luật so sánh
 
TS. Đoàn Thị Phương Diệp
 
39
Những hạn chế trong tuyển dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số kiến nghị 
 
ThS. Đinh Duy Bằng
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
46
Bảo vệ người yếu thế trong pháp luật dân sự Việt Nam
 
ThS. Trần Thị Diệu Hương
 
52
Hoàn thiện quy định về biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 
ThS. Nguyễn Nhật Khanh
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Một số nguyên tắc giải thích pháp luật trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam
 
Trần Vang Phủ